Objednávka


    Za normostranu sa považuje 1 A4 textu s formátovaním Times New Roman, veľkosť písma 12 a riadkovanie 1,5 (cca 1800 znakov)


    týmto potvrdzujem že som si prečítal/a obchodné podmienky uvedené na tejto stránke a súhlasím s nimi v plnej miere