Cenník

Cena za jednotlivé druhy prác je len orientačná. Záväzná cena za objednávku sa dohodne vždy priamo s dodávateľom. Ponuku s cenovou ponukou obdržíte do 24 hodín od odoslania nezáväznej objednávky.

 

Stredoškolské referáty a eseje:                              od 3€ normostrana

Stredoškolské ročníkové práce:                             od 3,5€ za normostranu

Vysokoškolské referáty a eseje:                             od 4€ za normostranu

Vysokoškolské seminárne práce:                           od 5€ za normostranu

Vysokoškolské ročníkové práce:                            od 5,5€ za normostranu

Bakalárske práce                                                   od 7€ za normostranu

Diplomové práce                                                   od 9€ za normostranu

Dizertačné práce                                                   od 13€ za normostranu

Rigorózne práce:                                                   od 12€ za normostranu

Práce MBA:                                                           od 12€ za normostranu

Iné špecifické práce:                                             na základe dohody cena je závislá od druhu a náročnosti práce

 

 

Za jednu normostranu sa pokladá bežný text 1800 znakov vrátane medzier (Times Now Roman, veľkosť písma 12 a riadkovanie 1,5= 1A4)

 

Prečo sú tu ceny od? Nieje predsa ani zďaleka jedno o akú prácu ide. Ak je vaša práca na spracovanie jednoduchšia a nevyžaduje žiadne špecifické prílohy a špeciálne prieskumy aj cena bude samozrejme nižšia. Ku každej objednávke pristupujeme individuálne a snažíme sa vám čo najviac vyjsť v ústrety.

Samozrejme u nás máte možnosť získať zaujímavé zľavy z konečnej ceny za objednávku:

 

Ste viacerí a potrebujete podobné práce? Spojte sa a dostanete zľavu. Ak si objednáte minimálne tri práce rovnakého druhu získavate automaticky zľavu 10% z celkovej ceny objednávky. V prípade, že si objednáte 5 a viac prác rovnakého druhu patrí vám zľava 15% z celkovej ceny objednávky.

Vernosť sa opláca vždy. Ak máte u nás uč tri odovzdané práce na každú ďalšiu získavate zľavu vo výške 5%. V  prípade, že u nás máte 10 a viac odovzdaných objednávok na každú ďalšiu automaticky získavate zľavu 10% z celkovej ceny objednávky.