Ako sme sa dostali k vypracovaniu podkladov pre diplomové a bakalárske práce?

Začalo to jedným človekom, ktorý bol dobrý v písaní prác a rozhodol sa to zužitkovať a privyrobiť si. Začiatky nie sú nikdy jednoduché, no podarilo sa. Časom si prizval jedného známeho, o ktorom vedel, že je v tomto tiež dobrý. Takto sa rozrástol tím napisemto.eu na desiatky stálych aj občasných spoluautorov, vďaka čomu dokážeme pripraviť podklady pre stredoškolské a vysokoškolské práce v podstate na akékoľvek témy. To, čo robíme, robíme už štyri roky a vďaka tomu ako robíme sme si …